RINGNÄBBAD MÅS / RING-BILLED GULL
(Larus delawarensis)HALMSTAD HAMN, HALLAND APRIL 2000
RINGNÄBBAD MÅS / RING-BILLED GULL (Larus delawarensis)

www.birding.se