DVÄRGRÖRDROM / LITTLE BITTERN (Ixobrychs minutus) - Stäng / Close

 

Fler bilder finns på / More pictures at
www.birding.se