TOPPSKARV / EUROPEAN SHAG
(Phalacrocorax aristotelis)



GLOMMENS STEN, HALLAND FEBRUARI 2020
TOPPSKARV / EUROPEAN SHAG (Phalacrocorax aristotelis) - stor bild / full size

 

 

 

RÖDSKÄR, HALLAND APRIL 2008
TOPPSKARV / EUROPEAN SHAG (Phalacrocorax aristotelis) - stor bild / full size

 

 

 

TOPPSKARV / EUROPEAN SHAG (Phalacrocorax aristotelis) - stor bild / full size

 

 

 

TOPPSKARV / EUROPEAN SHAG (Phalacrocorax aristotelis) - stor bild / full size

 

 

 

TOPPSKARV / EUROPEAN SHAG (Phalacrocorax aristotelis) - stor bild / full size

 

 

 

TOPPSKARV / EUROPEAN SHAG (Phalacrocorax aristotelis) - stor bild / full size

 

 

 

TOPPSKARV / EUROPEAN SHAG (Phalacrocorax aristotelis) - stor bild / full size

 

 

 

RÖDSKÄR, HALLAND MARS 2008
TOPPSKARV / EUROPEAN SHAG (Phalacrocorax aristotelis) - stor bild / full size

 

 

RÖDSKÄR, HALLAND APRIL 2007
TOPPSKARV / EUROPEAN SHAG (Phalacrocorax aristotelis) - stor bild / full size

 

 

 

www.birding.se