TALTRAST / SONG THRUSH (Turdus philomelos) - Stäng / close

 

Fler bilder finns på / More pictures at
www.birding.se