SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA / STONECHAT (Saxicola torquata) - Stäng / Close

 

Fler bilder finns på / More pictures at
www.birding.se