STÖRRE PIPLÄRKA / RICHARD'S PIPIT
(Anthus richardi)
ROSENDAL, HALLAND OKTOBER 2016

STÖRRE PIPLÄRKA / RICHARD'S PIPIT (Anthus richardi) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

SKREANÄS, HALLAND JANUARI 2012

STÖRRE PIPLÄRKA / RICHARD'S PIPIT (Anthus richardi) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

 

STÖRRE PIPLÄRKA / RICHARD'S PIPIT (Anthus richardi) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

 

STÖRRE PIPLÄRKA / RICHARD'S PIPIT (Anthus richardi) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

 

ROSENDAL, HALLAND OKTOBER 2011

STÖRRE PIPLÄRKA / RICHARD'S PIPIT (Anthus richardi) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

STÖRRE PIPLÄRKA / RICHARD'S PIPIT (Anthus richardi)

 

 

 

STÖRRE PIPLÄRKA / RICHARD'S PIPIT (Anthus richardi) - STOR BILD / FULL SIZE

 

 

 

STÖRRE PIPLÄRKA / RICHARD'S PIPIT (Anthus richardi) - STOR BILD / FULL SIZE

 

www.birding.se