STENKNÄCK / HAWFINCH
(Coccoyhraustes coccothraustes)


DESAREHULT, VÄSTERGÖTLAND MARS 2013

STENKNÄCK / HAWFINCH (Coccoyhraustes coccothraustes)
www.birding.se