SPARVUGGLA / PYGMY OWL (Glaucidium passerinum) - StÄng / Close

 

Fler bilder finns på / More pictures at
www.birding.se