RINGNÄBBAD MÅS / RING-BILLED GULL
(Larus delawarensis)


HALMSTAD HAMN, HALLAND APRIL 2000
RINGNÄBBAD MÅS / RING-BILLED GULL (Larus delawarensis)
www.birding.se