KORNSPARV / CORN BUNTING (Milaria calandrella) - StÄng / Close

 

Fler bilder finns på / More pictures at
www.birding.se