KEJSARÍRN / IMPERIAL EAGLE
(Aquila heliaca)


HÄLLERUP, HALLAND JULI 2012
KEJSARÖRN / IMPERIAL EAGLE (Aquila heliaca)

 

 

 

KEJSARÖRN / IMPERIAL EAGLE (Aquila heliaca)

 

 

 

 

KEJSARÖRN / IMPERIAL EAGLE (Aquila heliaca)

 

 

 

STURUP, SKÅNE JULI 2012
KEJSARÖRN / IMPERIAL EAGLE (Aquila heliaca)

 

 

 

VESSIGE, HALLAND JANUARI 2005
KEJSARÍRN / IMPERIAL EAGLE (Aquila heliaca)

 

 

KEJSARÍRN / IMPERIAL EAGLE (Aquila heliaca)

 

 

KEJSARÍRN / IMPERIAL EAGLE (Aquila heliaca)

 

www.birding.se