GULHÄMPLING / SERIN
(Serinus serinus)


MORUPS TÅNGE, HALLAND MAJ 2016
GULHÄMPLING / SERIN (Serinus serinus) - stor bild / full size

 

 

 

FALKENBERG, HALLAND APRIL 2007
GULHÄMPLING / SERIN (Serinus serinus) - stor bild / full size

 

 

 

GULHÄMPLING / SERIN (Serinus serinus) - stor bild / full size

 

 

 

www.birding.se