DVÄRGSNÄPPA / LEAST SANDPIPER (Calidris minutilla) - Stäng / Close