BRUNAND / COMMON POCHARD
(Aythya ferina) LUNDS RENINGSVERKSDAMMAR, NOVEMBER 2016
BRUNAND / COMMON POCHARD (Aythya ferina) - stor bild / full size

 

 

 

 

BRUNAND / COMMON POCHARD (Aythya ferina) - stor bild / full size

 

 

 

FALSTERBO KANAL, SKÅNE JANUARI 2013
BRUNAND / COMMON POCHARD (Aythya ferina) - stor bild / full size

 

 

 

GETTERÖN, HALLAND MAJ 2011
BRUNAND / COMMON POCHARD (Aythya ferina) - stor bild / full size

 

 

 

BRUNAND / COMMON POCHARD (Aythya ferina) - stor bild / full size

 

 

 

BRUNAND / COMMON POCHARD (Aythya ferina) - stor bild / full size

 

 

 

HORNBORGASJÖN, VÄSTERGÖTLAND MAJ 2007
BRUNAND / COMMON POCHARD (Aythya ferina) - stor bild / full size

 

www.birding.se